Astronomický kroužek

Astronomický kroužek 2022-23

Astronomický kroužek začne první říjnový týden, tj. 4. 10. a 5. 10.  Pravidelné schůzky se budou konat ve dnech:

ÚTERÝ 17:00 - 18:00+
STŘEDA 16:30 - 17:30+

Časy schůzek bude případně možné doladit se zájemci. Přijímáme děti se zájmem o vesmír (na předchozích znalostech nezáleží) od 4. tříd (mladší po dohodě). Cena 800 Kč / pololetí.

Děti v astronomickém kroužku 

-  poznají souhvězdí a naučí se orientovat na obloze, 
-  seznámí se se všemi tělesy ve Sluneční soustavě, 
-  naučí se pracovat s dalekohledy, 
-  poznají, co se dá pozorovat na denní a noční obloze, 
-  zjistí, jak vznikají zatmění, zákryty a fáze, 
-  naučí se zaznamenávat pozorované vesmírné objekty, 
-  vyzkouší si fyzikální pokusy, 
-  poznají hvězdy, galaxie..., 
-  zalétneme také do kosmonautiky a mnoho dalšího.

Každého, kdo zvedá hlavu vzhůru a vnímá krásu nejen noční oblohy, je zván na hvězdárnu. Také tento školní rok čeká děti objevování krás vesmíru. Povídat si budeme o mlhovinách, galaxiích, planetách, Slunci… a hlavně se naučí poznávat noční oblohu a na ní se orientovat. To vše díky velmi moderním zařízením hvězdárny a planetária. Zabrousíme do příbuzných oborů, vyzkoušíme si fyzikální zákonitosti v praxi. Šíře témat je velká, ale vesmír je mnohem větší.

V případě zájmu pište na email zbysek.pragr@vkcjh.cz nebo na tel. číslo 777671483.

Ohlédnutí za šk. rokem 2021-22

Minulý školní rok proběhl na hvězdárně po časové pauze astronomický kroužek. Původně se počítalo s kroužkem jedním, ovšem pro velký zájem byl otevřen další. Každý týden se tak scházelo téměř třicet dětí k poznávání vesmíru. Tedy spíše nejbližšího okolí kolem naší Země. 

Děti poznaly zajímavosti a důležité informace o planetách sluneční soustavy, ale nejen o nich. Naše planetární soustava totiž neobsahuje pouze planety a Slunce. Slunce, to je další div přírody, který děti obdivovaly. Dokonce tím nejlepším způsobem, jakým Slunce poznávat. Pozorováním v dalekohledech, kterými je hvězdárna na pozorování Slunce vybavená. Pozorovali jsme nejen Slunce, ale někteří členové přicházeli i na večerní pozorování objektů hlubokého vesmíru.

Co by to bylo za hvězdáře, neznaje noční oblohu. Poznávání souhvězdí viditelných během ročních období jsme se věnovali v planetáriu, což je další technická výhoda jindřichohradecké hvězdárny. Na schůzkách probíhaly další zajímavé přednášky a experimenty a občas jsme si stihli zahrát také nějakou hru. Během roku se tak utvořily dvě fajn party, které spojuje stejný zájem – vesmír. 

Chcete-li se od nového školního roku také přidat mezi mladé hvězdáře, sledujte naše webové stránky. Vesmír je velký, vesmír je tajemný, vesmír je krásný. 

Zbyšek Prágr, vedoucí astronomického kroužku