Kroužky

Přijmeme vedoucí kroužků, lektory

Na hvězdárnu přijmeme zájemce o vedení kroužků v oblasti přírodních věd pro školní rok 2024-25.
Hledáme někoho, kdo by vedl kroužek například o přírodě, meteorologii, fyzice, chemii, biologii… Badatelský kroužek, Pokusohrátky… Chtěli byste svůj koníček předávat mladší generaci? Budeme rádi, když se ozvete: zbysek.pragr@vkcjh.cz, 777671483.

Astronomické kroužky 2024-25

Přijímáme děti se zájmem o vesmír podle věku (mladší po dohodě). Pravidelné schůzky se konají na hvězdárně v Jindřichově Hradci v: 

  úterý 15:30 – 16:30  (MŠ + 1. třídy)
  úterý 17:00 – 18:00  (od 4. tříd, pokročilí)
středu 15:30 – 16:30  (2. – 4. třídy)
středu 17:00 – 18:00  (od 4. tříd)

Toto je schéma předcházejícího školního roku. Dny schůzek zůstanou, upravit se mohou hodiny dle domluvy s přihlášenými. 

Děti v astronomickém kroužku 

  • poznají souhvězdí a naučí se orientovat na obloze, 
  • seznámí se se všemi tělesy ve Sluneční soustavě, 
  • naučí se pracovat s dalekohledy, 
  • poznají, co se dá pozorovat na denní a noční obloze, 
  • zjistí, jak vznikají zatmění, zákryty a fáze, 
  • naučí se zaznamenávat pozorované vesmírné objekty,
  • vyzkouší si fyzikální pokusy,
  • poznají hvězdy, galaxie, mlhoviny...,
  • zalétneme také do kosmonautiky a mnoho dalšího.

Každého, kdo zvedá hlavu vzhůru a vnímá krásu nejen noční oblohy, je zván na hvězdárnu. Také tento školní rok čeká děti objevování krás vesmíru. Povídat si budeme o mlhovinách, galaxiích, planetách, Slunci… a hlavně se naučí poznávat noční oblohu a na ní se orientovat. To vše díky moderním zařízením hvězdárny a planetária. Zabrousíme do příbuzných oborů, vyzkoušíme si fyzikální zákonitosti v praxi. Šíře témat je velká, ale vesmír je mnohem větší.

Informace a přihlášení: zbysek.pragr@vkcjh.cz, 777671483. 

Zimní noc na hvězdárně

Astronomický kroužek na hvězdárně úspěšně pracuje i letos, a to ve čtyřech skupinách. Jsou to fajn party se společným zájmem. K utužení sociálních vztahů přijde vhod i nějaká akce mimo obvyklé schůzky. Tím bylo pro děti v závěru roku 2023 přespání na hvězdárně.

Večer se hrály různé hry, zejména světelné. Hry, které se dají hrát jen za tmy. Děti si tak vyzkoušely „Curling“ se svítícími tyčinkami nebo přeskakování zeleného laseru. Závěr večera patřil filmu v planetáriu.

Ráno snídaně formou švédských stolů byla fajn – každý něco přinesl. Následovalo pozorování preparátů v mikroskopu, suchého hmyzu v mikroskopické binolupě při malém zvětšení a svítících lupách. Do konce akce byl čas ještě na nějaké hry. Povedené akci chybělo k dokonalosti už jen jasné počasí na pozorování.

Zbyšek Prágr

Noc na hvězdárně

Astronomický kroužek není jen a pouze o astronomickém vzdělávání, ale také o partách dětí, které se pravidelně schází. V letošním roce jsou to tři skupiny dětí. Každá je úplně jiná. V dubnu jsme si udělali „noc na hvězdárně“, abychom se poznali také jinak, než jen na pravidelných schůzkách. 

Počasí na pozorování nepřálo. Večer jsme si v klubovně zahráli několik her. Hlavně využili tmy k aktivitám, které se nedají hrát ani za šera. „Curling“ se svítícími tyčinkami – kdo tyčinku poslal od startovní čáry nejblíže svítícímu kroužku, vyhrál. Další hrou bylo přeskakování zeleného laseru. Na kopuli planetária jsme si promítali kaleidoskopické obrazce fialového laseru. Před spaním proběhlo marsovské promítání. 

Druhý den dopoledne se pokračovalo v hrách, ale přišlo na řadu také mikroskopování. Pozorování preparátů doplnily ještě dvě svítící lupy a pod nimi například štír a hmyz. Naše setkání jsme zakončili strategickou deskovou hrou. 

Ohlédnutí za šk. rokem 2021-22

Minulý školní rok proběhl na hvězdárně po časové pauze astronomický kroužek. Původně se počítalo s kroužkem jedním, ovšem pro velký zájem byl otevřen další. Každý týden se tak scházelo téměř třicet dětí k poznávání vesmíru. Tedy spíše nejbližšího okolí kolem naší Země. 

Děti poznaly zajímavosti a důležité informace o planetách sluneční soustavy, ale nejen o nich. Naše planetární soustava totiž neobsahuje pouze planety a Slunce. Slunce, to je další div přírody, který děti obdivovaly. Dokonce tím nejlepším způsobem, jakým Slunce poznávat. Pozorováním v dalekohledech, kterými je hvězdárna na pozorování Slunce vybavená. Pozorovali jsme nejen Slunce, ale někteří členové přicházeli i na večerní pozorování objektů hlubokého vesmíru.

Co by to bylo za hvězdáře, neznaje noční oblohu. Poznávání souhvězdí viditelných během ročních období jsme se věnovali v planetáriu, což je další technická výhoda jindřichohradecké hvězdárny. Na schůzkách probíhaly další zajímavé přednášky a experimenty a občas jsme si stihli zahrát také nějakou hru. Během roku se tak utvořily dvě fajn party, které spojuje stejný zájem – vesmír. 

Chcete-li se od nového školního roku také přidat mezi mladé hvězdáře, sledujte naše webové stránky. Vesmír je velký, vesmír je tajemný, vesmír je krásný. 

Zbyšek Prágr, vedoucí astronomického kroužku