Kroužky

Astronomické kroužky 2023-24

 

Přijímáme děti se zájmem o vesmír (na předchozích znalostech nezáleží) podle věku (mladší po dohodě). Pravidelné schůzky kroužků na hvězdárně se budou konat v časech dle domluvy s přihlášenými, dny schůzek jsou o úterky a středy. Cena 800 Kč pololetí. Kroužky začnou první týden v říjnu 2023.

Schéma schůzek. S časy můžeme hýbat dle dohody s přihlášenými:

Úterý  17:00 – 18:00  (od 4. tř.)
Středa 15:30 – 16:30  (2. – 4. tř.)  Plno, lze se hlásit jako náhradníci
Středa 17:00 – 18:00  (od 4. tř.)

 

Děti v astronomickém kroužku 

  • poznají souhvězdí a naučí se orientovat na obloze, 
  • seznámí se se všemi tělesy ve Sluneční soustavě, 
  • naučí se pracovat s dalekohledy, 
  • poznají, co se dá pozorovat na denní a noční obloze, 
  • zjistí, jak vznikají zatmění, zákryty a fáze, 
  • naučí se zaznamenávat pozorované vesmírné objekty,
  • vyzkouší si fyzikální pokusy,
  • poznají hvězdy, galaxie, mlhoviny...,
  • zalétneme také do kosmonautiky a mnoho dalšího.

Každého, kdo zvedá hlavu vzhůru a vnímá krásu nejen noční oblohy, je zván na hvězdárnu. Také tento školní rok čeká děti objevování krás vesmíru. Povídat si budeme o mlhovinách, galaxiích, planetách, Slunci… a hlavně se naučí poznávat noční oblohu a na ní se orientovat. To vše díky velmi moderním zařízením hvězdárny a planetária. Zabrousíme do příbuzných oborů, vyzkoušíme si fyzikální zákonitosti v praxi. Šíře témat je velká, ale vesmír je mnohem větší.

V případě zájmu pište na email zbysek.pragr@vkcjh.cz nebo na tel. číslo 777671483.

 

Noc na hvězdárně

Astronomický kroužek není jen a pouze o astronomickém vzdělávání, ale také o partách dětí, které se pravidelně schází. V letošním roce jsou to tři skupiny dětí. Každá je úplně jiná. V dubnu jsme si udělali „noc na hvězdárně“, abychom se poznali také jinak, než jen na pravidelných schůzkách. 

Počasí na pozorování nepřálo. Večer jsme si v klubovně zahráli několik her. Hlavně využili tmy k aktivitám, které se nedají hrát ani za šera. „Curling“ se svítícími tyčinkami – kdo tyčinku poslal od startovní čáry nejblíže svítícímu kroužku, vyhrál. Další hrou bylo přeskakování zeleného laseru. Na kopuli planetária jsme si promítali kaleidoskopické obrazce fialového laseru. Před spaním proběhlo marsovské promítání. 

Druhý den dopoledne se pokračovalo v hrách, ale přišlo na řadu také mikroskopování. Pozorování preparátů doplnily ještě dvě svítící lupy a pod nimi například štír a hmyz. Naše setkání jsme zakončili strategickou deskovou hrou. 

Ohlédnutí za šk. rokem 2021-22

Minulý školní rok proběhl na hvězdárně po časové pauze astronomický kroužek. Původně se počítalo s kroužkem jedním, ovšem pro velký zájem byl otevřen další. Každý týden se tak scházelo téměř třicet dětí k poznávání vesmíru. Tedy spíše nejbližšího okolí kolem naší Země. 

Děti poznaly zajímavosti a důležité informace o planetách sluneční soustavy, ale nejen o nich. Naše planetární soustava totiž neobsahuje pouze planety a Slunce. Slunce, to je další div přírody, který děti obdivovaly. Dokonce tím nejlepším způsobem, jakým Slunce poznávat. Pozorováním v dalekohledech, kterými je hvězdárna na pozorování Slunce vybavená. Pozorovali jsme nejen Slunce, ale někteří členové přicházeli i na večerní pozorování objektů hlubokého vesmíru.

Co by to bylo za hvězdáře, neznaje noční oblohu. Poznávání souhvězdí viditelných během ročních období jsme se věnovali v planetáriu, což je další technická výhoda jindřichohradecké hvězdárny. Na schůzkách probíhaly další zajímavé přednášky a experimenty a občas jsme si stihli zahrát také nějakou hru. Během roku se tak utvořily dvě fajn party, které spojuje stejný zájem – vesmír. 

Chcete-li se od nového školního roku také přidat mezi mladé hvězdáře, sledujte naše webové stránky. Vesmír je velký, vesmír je tajemný, vesmír je krásný. 

Zbyšek Prágr, vedoucí astronomického kroužku